Alleen een dierenarts kan vaststellen
of uw paard of veulen last heeft van maagzweren.

Behandeling en preventie van maagzweren

Gastroscopie

De dierenarts kan met een gastroscopie vaststellen of uw paard last heeft van maagzweren. Met een lange, flexibele camera (of gastroscoop) kan de dierenarts de binnenkant van de maag van uw paard beoordelen en een diagnose stellen.

Wanneer er een sterk vermoeden van maagzweren is, maar gastroscopie niet mogelijk is, kan het nuttig zijn om een empirische behandeling te starten. Hierbij wordt er gekeken naar het verdwijnen van de klinische symptomen1,3,5.

Een behandeling van maagzweren heeft drie doelen:

  1. Stoppen van de symptomen
  2. Stimuleren van het herstel
  3. Voorkomen van terugkeer van maagzweren en de complicaties.

Een succesvolle behandeling onderdrukt de maagzuursecretie en zorgt voor herstel3,4.
Omeprazol (een protonpomp inhibitor) wordt beschouwd als de meest doeltreffende behandeling bij paarden8.

De molecuul omeprazol is specifiek geregistreerd voor paarden. Het hoeft slechts eenmaal per dag toegediend te worden (oraal) en zorgt voor een snelle verbetering van de klachten en herstel van uw paard. Omeprazol kan ook preventief gebruikt worden om het terugkeren van maagzweren tijdens risicoperiodes tegen te gaan.

Wanneer de maagzweren voorkomen in het onderste - glandulaire - deel van de maag, wordt het aangeraden om omeprazol te combineren met een mucosabeschermer (bv. sucralfaat) of een voedingssupplement met bewezen doeltreffendheid8.

Het is steeds aangeraden de behandeling te combineren met aanpassingen in de voeding, het management en training van uw paard.

 

 

 

 

Heeft u een vermoeden dat uw paard last heeft van maagzweren? Neem dan contact op met uw dierenarts!
Logo